Burn - Tankar på ett Sjukhus


Titta inte, titta inte
Se inte hit, se inte hit
Jag brinner, jag brinner, hela mitt jag står i lågor
I skuggorna jag gömmer mig, där du inte kan se, där du inte kan se lågan som skiner så klart
Tro mig, du vill inte se, du vill inte se mig i brand, du vill inte se mig brinna, brinna bara för dig
Om jag, så bara för en stund, om så bara för en kort sekund, skulle kliva fram, kliva ut ur skuggronas mörker, visa mitt jag, visa min brand
Skulle du då se, se att min brand, min låga, mitt sken, bara är för dig
Om jag då tog din hand
Skulle du omfamna den, se lågorna slicka din hand
Skulle du rygga bort och kasta mig återigen i skuggorna in
Eller
Skule du omfamna hela mitt jag, ta det till dig, och med en kyss, sluka lågorna, sluka skenet för att sedan brinna, brinna med mig...